Sadzonki topoli energetycznej
Zmechanizowane nasadzenie znacznych areałów

Wierzba czy topola?

W ciągu 4 lat nasadziliśmy ponad 900 ha zagajników topoli oraz ponad 120 ha plantacji wierzby. Zagajniki te są rozmieszczone w krajach Europy Środkowej (Czech, Słowacja, Niemcy, Polska, Ukraina) co daje pogląd na zróżnicowanie gleb i dość obiektywną perspektywę. Współpracujemy także z jednostkami badawczo-rozwojowymi w Polsce i Czechach, zatrudniamy kadrę z ponad 20-letnim doświadczeniem w zagajnikach różnych odmian topoli i wierzby.

Czas obalić mity. Zapraszamy do zapoznania się z syntetycznym porównaniem w oparciu o nasze wyniki badań:

Topola hybrydowa Wierzba energetyczna
Typ rośliny drzewo (jeden solidny pień) roślina krzewiasta (kilka łodyg)
Osiągany plon - w przeliczeniu na rok 18-25 ton/ha/rok 10-13 ton/ha/rok
Osiągany plon - dla cykly zbiorów co 4 lata 72-100 ton/ha/rok 40-52 tony/ha/rok
Typ drewna zględnie kruche elastyczne, spora ilość włókien
Gęstość 410-500 kg/m3 (drewno lekkie) < 400 kg/m3 (drewno bardzo lekkie)
Zastosowanie zrębka (cykl 3-4 letni), drewno kawałkowe,
kłody do produkcji papieru, płyt MDF, OSB (cykl 6-8 letni) i in.
produkcja zrębki (cykl 3-4 letni), wyroby wiklinowe
Kaloryczność świeżej zrębki 8 - 9,1 GJ/t (wilg. 50-45%) 7,0 - 9,1 GJ/t (wilg. 55-45%)
Kaloryczność zrębki przesuszonej 11,3 - 12,3 (wilg. 35-30%) 10,2 - 12,3 GJ/t (wilg. 40 - 30%)

Jedno nasadzenie wystarczy na ponad 20 lat plonowania!

Zbiory można prowadzić co 3-4-5-6-7-8 lat, zależnie od potrzeb i rynkowej ceny surowca drzewnego. Odbiorcą drewna z topoli jest sektor energetyczny skupujący biomasę w postaci zrębki - zbiory co 4 lata, ale też sektor papierniczy (produkcja celulozy) i meblarski (płyty MDF, OSB) - dla których zbiory można realizować co 6-8 lat. Topola świetnie rośnie na gruntach słabych.
Można ją sadzić na gruntach rolnych, łąkach i nieużytkach zachowując dotychczasowe przeznaczenie nieruchomości (nie stanowi zalesiania).

 • Raz nasadzona topola odrasta z pniaka przez ponad 25 lat. Sprawdza się w naszych warunkach glebowych i klimatycznych
  (ponad 65% gruntów uznawanych jest jako przeciętne i słabe)
 • Rosnące zapotrzebowanie na drewno z celów przemysłowych powoduje, że drewno z lasów już nie wystarcza na skalę produkcji przemysłowej
  (m.in sektor meblarski i papierniczy).
 • Obecnie aż 1/3 światowej produkcji drewna przemysłowego pochodzi z zagajników.
 • W 2020 roku udział drewna z plantacji w przymyśle na świecie będzie wynosił około 44 procent. Plantacje topoli zostały sprawdzone na skalę przemysłową. Szczególnie opłacalne jest wdrożenie mechanicznego sadzenia, pielęgnacji i zbioru.

Roczny przyrost masy drzewnej waha się w granicy 20-25 ton z hektara:
Zagajnik topoli w pytaniach i odpowiedziach


Na jakich glebach można sadzić zagajnik topoli?
Wymagania glebowe dla nasadzenia zagajnika są względnie niskie - zalecamy gleby głębokie, gliniaste, ale przepuszczalne, żyzne, pH obojętne lub zasadowe. Plantację można ustanowić zarówno na gruntach rolnych uprzednio wykorzystywanych rolniczo, jak też na łąkach i nieużytkach - po specjalnym przygotowaniu.

Czy długotrwała susza może uszkodzić lub całkowicie zniszczyć plantację?
Tak, jeżeli pojawi się w czasie, gdy rośliny nie mają jeszcze w pełni ukształtowanego systemu korzeniowego - zwłaszcza w pierwszych miesiącach po nasadzeniu zagajnika.

Kiedy nasadza się zagajnik? W jaki sposób?
Rekomendujemy nasadzenie zagajnika wiosną, od marca do maja każdego roku. Jesienne sadzenie także jest możliwe, jednak istnieje ryzyko zmarznięcia lub uszkodzenia sadzonek przez gryzonie. Sadzenie może odbyć sie w sposób ręczny przez aplikowanie całych sadzonek 20 cm w glebę, lub mechaniczny. Nasadzenie mechaniczne staje się opłacalne na areałach min. 15-20 ha. Można je czynić w tempie od 3 do 21 hektarów na dzień, zależnie od ilości wykorzystanego sprzętu. Dysponujemy potencjałem technicznym do nasadzenia poand 1000 ha zagajnika w sezonie, biorąc pod uwagę własną produkcję sadzonek i posiadany sprzęt.

Ile drewna można pozyskiwać z zagajnika?
W pierwszym zbiorze realizowanum po 4 latach od nasadzenia zbieramy min. 65 ton z hektara, jednak w kolejnych już ponad 85 ton (także co 4 lata, dla potrzeb produkcji biomasy). Wiąże się to z rozwojem systemu korzeniowego i ogólnym cyklem rozoju rośliny. Zbiory można realizować także rzadziej, uzyskując więcej surowca na hektar.

Czy zagajnik można nasadzić na gruncie podmokłym?
Tak, jeśli woda nie utrzymuje się ponad 3-4 tygodnie w ciągu roku na danym terenie - wówczas nasadzenie zagajnika ma sens. Grunty długotrwale podmokłe nie nadają się do nasadzenia zagajnika.

W jaki sposób można realizować zbiory drewna z zagajnika?
Zbiory surowca drzewnego najczęściej realizujemy w systemie jednoetapowym. Wykorzystujemy sieczkarnię wyposażoną w specjalną przystawkę do roślin energetycznych, zdolną ścinać średnice do 15 cm (osiągane najczęśćiej w 4 lub 5 roku po nasadzeniu). Starsze plantacje można ścinać albo ręcznie, albo sprzętem leśnym.

Gdzie mam szukać odbiorcy na drewno z zagajnika? Kto kupuje surowiec tego typu?
Z naszych analiz ekonomicznych wynika, że założenie zagajnika topoli ma największy sens ekonomiczny w promieniu do 150 km od odbiorcy zrębki drzewnej, natomiast do ok. 250 km od odbiorcy papierówki (kłód starszych drzew). Im bliżej odbiorcy, tym niższe koszty transportu surowca, jednocześnie wyższa opłacalność zagajnika. Jestem zainteresowany długoterminowym odbiorem zrębki/papierówki. Co możecie mi zaoferować?
Możemy zapewnić Państwu określony wolumen surowca drzewnego z każdego hektara, który Państwo wydzierżawicie. W tym sensie będziemy realizować pełny zakres działań agrotechnicznych, których efektem będą dostawy drewna o konkretnych parametrach ilościowych i jakościowych. Istnieją także inne możliwości współpracy, jak kontaktacja biomasy z naszych upraw lub upraw wdrażanych przez rolników z okolicy. Zaprszamy do kontaktu!

Czy zagajnik nie powoduje degadacji terenu?
Zagajnik, jak każda monokultura uprawowowa, ma swoje dobre i słabe strony. Nasze zagajniki nasadzamy w odstępie między rzędami min. 2,5 metra - co pozwala, wedle potrzeb, nawozić teren i realizować zabiegi utrzymania plantacji (jak np. talerzowanie międzyrzędzia). Badania prowadzone przez naszych ekspertów dowiodły, że działania te nie tylko zmniejszają stopień degradacji terenu do pewnego minimum, ale też pozytywnie wpływają na wzrost roślin (+20% do plonu). Topola jest drzewem, które swój wzrost opiera głównie o zasoby wody w gruncie przez co osusza teren i powoduje jego stabilizację w długim okresie.

Jak wygląda rekultywacja terenu po zakończeniu produkcji?
Po ostatnim cyklu zbiorów (ostatniej wycince drzew) prowadzimy rekultywację techniczną i biologiczną terenu. Najczęściej stosowanym w branży sposobem rekultywacji jest mulczowanie glęby do głębokości ok. 30 cm. Górna część gleby nadaje się wówczas do nasadzeń, natomiast korzenie topoli ulegają samoczynnemu rokładowi - nawożąc tym sposobem teren.

Zgodnie z nowymi przepisami od dnia 1 stycznia 2015 r. płatności bezpośrednie będą składały się z kilku komponentów. Jednym z nich jest nowy komponent systemu płatności bezpośrednich – zazielenienie (greening), który w płatności na hektar odpowiadał będzie kwocie około 71 EURO. Greening (zazielenienie) jest to płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska. Rolnicy zobowiązani są do realizacji trzech praktyk (od momentu złożenia wniosku w roku 2015 tj. najpóźniej od 15 maja 2015 roku):

 • dywersyfikacji upraw - czyli uprawę określonej liczby gatunków upraw
 • utrzymania Trwałych Użytków Zielonych oraz
 • utrzymania obszarów proekologicznych (Ecological Focus Area, Obszary EFA)

Wszyscy rolnicy uprawnieni do jednolitej płatności obszarowej będą ZOBOWIĄZANI do realizacji zazielenienia. W zależności od ilości posiadanych w gospodarstwie gruntów ornych oraz udziału trwałych użytków zielonych, rolnicy będą zobowiązani do przestrzegania jednej, dwóch lub trzech praktyk zazielenienia.

Grunty objęte uprawami wieloletnimi, tzw. uprawami trwałymi, są wyłączone z obowiązku spełniania zazielenienia. Jedną z tego typu upraw jest zagajnik topoli hybrydowej (energetycznej). Jego nasadzenie pozwala nie tylko uzyskać pełną wysokość dopłat za zazielenienie (greening) ale też generować własne zapasy surowca drzewnego na biomasę, drewno opałowe i kominkowe.

W przypadku niespełnienia obowiązków w zakresie zazielenienia, przepisy unijne przewidują stosowanie sankcji poprzez odpowiednie zmniejszenie kwoty płatności.

Oferujemy sadzonki topoli w każdej długości oczekiwanej przez klienta. Ze względu na najlepszą ekonomikę upraw, sami wykorzystujemy sadzonki o długości 20 cm, które są tanie i zapewniają świetny rezultat już po roku. Dlatego rekomendujemy Państwu właśnie ten konkretny rozmiar sadzonki.

Sadzonki topoli 20 cm Sadzonki topoli 160 cm
0,27 zł/szt 1,99 zł/szt
1.000 sztuk (minimalna jednostka zamówienia) 270 zł 1.999 zł
10.000 sztuk (zalecana ilość na hektar upraw) 2700 zł 19.999 zł
100.000 sztuk (ilość dla 10 ha upraw) 27.000 zł do uzg.

Do cen naliczyć należy koszty transportu.

Realizujemy także nasadzenia zmechanizowane (LINK) na areale min. 15 ha w tempie od 3 do 5 ha/dzień (zależnie od maszyny). Koszt takiego nasadzenia zależy od areału oraz jego lokalizacji, dlatego zapraszamy do kontaktu po indywidualną wycenę.

Nasza firma Wood Capital (LINK) z powodzeniem założyła ponad 1000 ha zagajników krótkiej rotacji, w większości w oparciu o klony topoli hybrydowej (energetycznej). Nasza kadra badawcza posiada ponad 20 lat doświadczenia, co gwarantuje nam wysoki poziom kompetencji. Posiadamy 6 szkółek, gdzie każdego roku pozyskujemy ponad 8 mln sztuk sadzonek. Dysponujemy pełnym zapleczem sprzętowym wymaganym na każdym etapie funkcjonowania upraw (przygotowanie, nasadzenie, utrzymanie i zbiory plantacji).

Jesteśmy gotowi dzielić się naszym doświadczeniem z innymi. Prowadzimy bezpłatne doradztwo, sprzedajemy sadzonki sprawdzone naszych warunkach klimatycznych. Dla areałów ponad 15 ha proponujemy zmechanizowane nasadzenie zagajnika topoli (LINK) z jednoczesną gwarancja przyjęcia się ponad 90% sadzonek topoli. Zależnie od sprzętu - dzienna wydajność naszych maszyn do nasadzania plantacji topoli hybrydowej waha się w granicy 3-5 ha.

Po dalsze informacje zapraszamy do odwiedzenia naszych dedykowanych serwisów: www.greening.pl oraz www.agrobiomasa.pl.

    

Formularz zgłoszeniowy